• <input id="qguuo"><menu id="qguuo"></menu></input>
 • <samp id="qguuo"></samp>

  描寫(xiě)友情的詩(shī)句

  我們中華民族有許多優(yōu)良的傳統,其中重視友誼就是優(yōu)良傳統之一。我國歷代詩(shī)人創(chuàng )作了不少歌頌友誼的名篇佳制,例如海內存知己,天涯若比鄰,成了家喻戶(hù)曉、膾炙人口、千古傳誦的名句。下面小編為大家整理了關(guān)于描寫(xiě)友情的詩(shī)句,歡迎大家欣賞。

  描寫(xiě)友情的詩(shī)句1

   隔山隔水不隔心,友誼不管遠與近,好花真想季季開(kāi),朋友真想天天在。

   故人西辭黃鶴樓,煙花三月下?lián)P州,孤帆遠影碧空盡,唯見(jiàn)長(cháng)江天際流。

   海內存知己,天涯若比鄰——————唐。王勃<<送杜少府之任蜀州>>

   寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。洛陽(yáng)親友如相問(wèn),一片冰心在玉壺。

   花開(kāi)花結心連心,結下友誼情義深,雖然相處時(shí)間短,忠義永遠在心中。

   結交在相知,骨肉何必親——————漢樂(lè )府民歌<<箜篌謠>>

   朋友不因遠而疏,流水不因石而阻,急水急沖橋下影,高山難隔友誼情,朋友總是心連心,真正朋友值千金,哪怕山高路程遠,隔山隔海難隔心。

   朋友的心有誰(shuí)知?知心卻能相告知;友誼之情深比海,友誼花兒開(kāi)不敗。

   朋友總是心連心,真正朋友值千金,燈光之下思賢友,時(shí)刻勿忘朋友心。

   青山橫北郭,白水繞東城。此地一為別,孤蓬萬(wàn)里征。浮云游子意,落日故人情。揮手自茲去,蕭蕭班馬鳴。

  描寫(xiě)友情的詩(shī)句2

   結交在相知,骨肉何必親------漢樂(lè )府民歌<<箜篌謠>>

   丈夫志四海,萬(wàn)里猶比鄰------三國.魏.曹植<<贈白馬王彪>>

   海內存知己,天涯若比鄰------唐.王勃<<送杜少府之任蜀州>>

   相知無(wú)遠近,萬(wàn)里尚為鄰------唐.張九齡<<送韋城李少府>>

   少年樂(lè )新知,衰暮思故友------唐.韓愈<<除官赴闕至江州寄鄂岳李大夫>>

   以文常會(huì )友,唯德自成鄰------唐.祖詠<<清明宴司勛劉郎中別業(yè)>>

   同是天涯淪落人,相逢何必曾相識------唐.白居易<<琵琶行>>

   人生結交在終結,莫為升沉中路分------唐.賀蘭進(jìn)明<<行路難五首>>

   人生交契無(wú)老少,論交何必先同調------唐.杜甫<<徒步歸行>>

   友如作畫(huà)須求淡,山似論文不喜平------清.翁照<<與友人尋山>>

   一日不見(jiàn),如三秋兮------<<詩(shī)經(jīng).王風(fēng).采葛>>

   與君離別意,同是宦游人。海內存知己,天涯若比鄰。(王勃:《送杜少府之任蜀州》)

   又送王孫去,萋萋滿(mǎn)別情。(李白:《送友人》

   春草明年綠,王孫歸不歸?(白居易:《賦得古原草送別》)

   渭城朝雨悒輕塵,客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒,西出陽(yáng)關(guān)無(wú)故人。(王維:《送元二使安西》)

   寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。(王昌齡:《芙蓉樓送辛漸》)

   莫愁前路無(wú)知己,天下誰(shuí)人不識君。(高適:《別董大》)

   桃花潭水三千尺,不及汪倫送我情。(李白:《贈汪倫》)

   孤帆遠影碧空盡,唯見(jiàn)長(cháng)江天際流。(李白:《送孟浩然之廣陵》)

   輪臺東門(mén)送君去,雪上空留馬行處。(岑參:《白雪歌送武判官歸京》)

   長(cháng)亭外,古道邊,芳草碧連天。晚風(fēng)拂柳笛聲殘,夕陽(yáng)山外山。天之涯,海之角,知交半零落。一瓢濁酒盡余歡,今宵別夢(mèng)寒。(李叔同:《送別》)

  描寫(xiě)友情的詩(shī)句3

   《送杜少府之任蜀州》

   王勃

   城闕輔三秦,風(fēng)煙望五津.

   與君離別意,同是宦游人.

   海內存知己,天涯若比鄰.

   無(wú)為在歧路,兒女共沾巾.

   《送元二使安西》

   王維

   渭城朝雨浥輕塵,客舍青青柳色新.

   勸君更盡一杯酒,西出陽(yáng)關(guān)無(wú)故人.

   《芙蓉樓送辛漸》

   王昌齡

   寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤.

   洛陽(yáng)親友如相問(wèn),一片冰心在玉壺.

   《贈王倫》

   李白

   李白乘舟將欲行,忽聞岸上踏歌聲.

   桃花潭水深千尺,不及汪倫送我情.

   黃鶴樓送孟浩然之廣陵》

   李白

   故人西辭黃鶴樓,煙花三月下?lián)P州.

   孤帆遠影碧空盡,唯見(jiàn)長(cháng)江天際流.

   高適的《別董大》

   千里黃云白日曛,北風(fēng)吹雁雪紛紛。

   莫愁前路無(wú)知己,天下誰(shuí)人不識君。

   “長(cháng)憶別時(shí),景疏樓上,明月如水。美酒清歌,留連不住,月隨人千里。別來(lái)三度,孤光又滿(mǎn),冷落共誰(shuí)同醉?卷珠簾,凄然顧影,共伊到明無(wú)寐!薄队烙鰳(lè )》蘇軾

   又如“他時(shí)一醉畫(huà)堂前。莫忘故人憔悴、老江邊!薄赌细枳印

   “知道故人相念否,攜翠袖,倚朱欄!薄督亲印

   “小舟橫截春江,臥看翠壁紅樓起!罟嗜死洗,風(fēng)流未減,空回首,煙波里。推枕惘然不見(jiàn),但空江、月明千里。料多情夢(mèng)里,端來(lái)見(jiàn)我,也參差是!薄端堃鳌

   “有情風(fēng)萬(wàn)里卷潮來(lái),無(wú)情送潮歸!s他年?yáng)|還海道,愿謝公雅志莫相違。西州路,不應回首,為我沾衣!薄栋寺暩手荨

   “攜手江村,梅雪飄裙。情何限、處處銷(xiāo)魂。故人不見(jiàn),舊曲重聞。向望湖樓,孤山寺,涌金門(mén)!薄缎邢阕印

  国产自愉自愉,国产原创自拍,91精品视频在线看,91成年影院
 • <input id="qguuo"><menu id="qguuo"></menu></input>
 • <samp id="qguuo"></samp>