<blockquote id="0foer"></blockquote>
 • <i id="0foer"><em id="0foer"></em></i>
 • <legend id="0foer"><tr id="0foer"></tr></legend>

  1. <ruby id="0foer"></ruby>
     <mark id="0foer"></mark>

     經(jīng)典勵志古文句子

     時(shí)間:2022-07-21 19:19:05 勵志成功 我要投稿

     2022年經(jīng)典勵志古文句子(精選140句)

      在日復一日的學(xué)習、工作或生活中,大家肯定對各類(lèi)句子都很熟悉吧,根據結構的不同句子可以分為單句和復句。你還在找尋優(yōu)秀經(jīng)典的`句子嗎?下面是小編整理的2022年經(jīng)典勵志古文句子,歡迎閱讀與收藏。

     2022年經(jīng)典勵志古文句子(精選140句)

      經(jīng)典勵志古文句子1

      1、有志者事竟成!逗鬂h書(shū)》

      2、三更燈火五更雞,正是男兒讀書(shū)時(shí)。黑發(fā)不知勤學(xué)早,白首方悔讀書(shū)遲!佌媲

      3、古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有堅忍不拔之志!K軾

      4、讀書(shū)不覺(jué)已春深,一寸光陰一寸金!踟懓

      5、書(shū)山有路勤為徑,學(xué)海無(wú)涯苦作舟!n愈

      6、天下事以難而廢者十之一,以惰而廢者十之九!佒

      7、繩鋸木斷,水滴石穿!_大經(jīng)

      8、千磨萬(wàn)擊還堅勁,任爾東西南北風(fēng)!嵃鍢

      9、光陰似箭,日月如梭!对鰪V賢文》

      10、人生在勤,不索何獲!獜埡

      11、三人行,必有我師焉。擇其善者而從之,其不善者而改之!鬃

      12、有志不在年高,無(wú)志空活百歲!窭

      13、會(huì )當凌絕頂,一覽眾山小!鸥

      14、窮則變,變則通,通則久!兑捉(jīng)》

      15、古人學(xué)問(wèn)無(wú)遺力,少壯工夫老始成!懹

      16、不飛則已,一飛沖天;不鳴則已,一鳴驚人!抉R遷

      17、紙上得來(lái)終覺(jué)淺,絕知此事要躬行!懹

      18、百學(xué)須先立志!祆

      19、工欲善其事,必先利其器!鬃

      20、騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍!盾髯印

      21、海納百川,有容乃大;壁立千仞,無(wú)欲則剛!謩t徐

      22、人生如夢(mèng),一樽還酹江月!K軾

      23、好風(fēng)憑借力,送我上青云!苎┣

      24、吾生也有涯,而知也無(wú)涯!f子

      25、博觀(guān)而約取,厚積而薄發(fā)!K軾

      26、莫等閑,白了少年頭,空悲切!里w

      27、少壯不努力,老大徒傷悲!堕L(cháng)歌行》

      28、鳥(niǎo)欲高飛先振翅,人求上進(jìn)先讀書(shū)!羁喽U

      29、日日行,不怕千萬(wàn)里;常常做,不怕千萬(wàn)事!陡裱月(lián)璧》

      30、積土而為山,積水而為海!盾髯印

      31、學(xué)必求其心得,業(yè)必貴其專(zhuān)精!聦W(xué)誠

      32、天生我材必有用,千金散盡還復來(lái)!畎

      33、欲窮千里目,更上一層樓!踔疁o

      34、天將降大任于是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為!睹献印

      35、人有坎,失于盛年;猶當晚學(xué),不可自棄!佒

      36、一寸光陰一寸金,寸金難買(mǎi)寸光陰!对鰪V賢文》

      37、寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟!K軾

      38、堅志而勇為,謂之剛。剛,生人之德也!毒毐鴮(shí)紀》

      39、志不強者智不達!赌印ば奚怼

      40、不是一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香!——黃糵禪師

      41、海闊憑魚(yú)躍,天高任鳥(niǎo)飛!豆旁(shī)詩(shī)話(huà)》

      42、沉舟側畔千帆過(guò),病樹(shù)前頭萬(wàn)木春!獎⒂礤a

      43、采得百花成蜜后,為誰(shuí)辛苦為誰(shuí)甜!_隱

      44、盛年不重來(lái),一日難再晨。及時(shí)當勉勵,歲月不待人!諟Y明

      45、鑿壁偷光,聚螢作囊;忍貧讀書(shū),車(chē)胤匡衡!S名奎

      46、讀書(shū)不趁早,后來(lái)徒悔懊!肚逶(shī)鐸》

      47、不積跬步,無(wú)以至千里;不積小流,無(wú)以成江海!髯

      48、仰天大笑出門(mén)去,我輩豈是蓬蒿人!畎

      49、臨淵羨魚(yú),不如退而結網(wǎng)!稘h書(shū)·董仲舒傳》

      50、書(shū)猶藥也,善讀之可以醫愚!獎⑾

      51、讀書(shū)破萬(wàn)卷,下筆如有神!鸥

      52、讀萬(wàn)卷書(shū),行萬(wàn)里路!獎⒁

      53、發(fā)奮識遍天下字,立志讀盡人間書(shū)!K軾

      54、書(shū)讀百遍,其義自見(jiàn)!悏

      55、鍥而舍之,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤!髯

      56、非學(xué)無(wú)以廣才,非志無(wú)以成學(xué)!T葛亮

      57、尺有所短;寸有所長(cháng)。物有所不足;智有所不明!

      58、海闊憑魚(yú)躍,天高任鳥(niǎo)飛!啤队[詩(shī)中之句》

      59、熟讀唐詩(shī)三百首,不會(huì )作詩(shī)也會(huì )吟!獙O洙《唐詩(shī)三百首序》

      60、立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書(shū)為本!獨W陽(yáng)修

      61、長(cháng)風(fēng)破浪會(huì )有時(shí),直掛云帆濟滄海!畎

      62、窮且益堅,不墜青云之志!醪

      63、青,取之于藍而青于藍;冰,水為之而寒于水!盾髯印

      64、志當存高遠!T葛亮《誡外生書(shū)》

      65、敏而好學(xué),不恥下問(wèn)!鬃

      66、歲寒,然后知松柏之后凋也!墩撜Z(yǔ)》

      67、玉不琢,不成器;人不學(xué),不知道!抖Y記》

      68、精誠所至,金石為開(kāi)!稌稀逗鬂h書(shū)》

      69、好讀書(shū),不求甚解。每有會(huì )意,便欣然忘食!諟Y明

      70、三日不讀,口生荊棘;三日不彈,手生荊棘!焖此洞鹨肮潌(wèn)》

      71、業(yè)精于勤,荒于嬉;行成于思,毀于隨!n愈

      72、一日不書(shū),百事荒蕪!钤

      73、天行健,君子以自強不息!吨芤住

      74、青春須早為,豈能長(cháng)少年!——孟東野

      75、春花不紅不如草,少年不美不如老!

      76、石可破也,而不可奪堅;丹可磨也,而不可奪赤!秴问洗呵铩

      77、憂(yōu)勞可以興國,逸豫可以亡身!缎挛宕贰

      78、合抱之木,生于毫末;九層之臺,起于累土;千里之行,始于足下!献

      79、三千功名塵與土,八千里云和月!里w

      80、發(fā)憤忘食,樂(lè )以忘憂(yōu),不知老之將至!墩撜Z(yǔ)》

      81、將相本無(wú)種,男兒當自強!呙

      82、舊書(shū)不厭百回讀,熟讀精思子自知!K軾

      83、我勸天公重抖擻,不拘一格降人才!徸哉

      84、路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索!

      85、千淘萬(wàn)漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金!獎⒂礤a《浪淘沙》

      經(jīng)典勵志古文句子2

      1、大丈夫寧可玉碎,不能瓦全!侗饼R書(shū)》

      2、大直若屈,大巧若拙,大辯若訥!独献印

      3、丹青不知老將至,富貴于我如浮云!鸥

      4、但愿人長(cháng)久,千里共蟬娟!K軾

      5、當斷不斷,反受其亂!獫h書(shū)

      6、當局者迷,旁觀(guān)者清!绿茣(shū)

      7、得道者多助,失道者寡助!睹献印

      8、登山則情滿(mǎn)于山,觀(guān)海則意溢于海!獎③

      9、東邊日出西邊雨,道是無(wú)晴卻有晴!獎⒂礤a

      10、讀書(shū)百遍,其義自現!龂

      11、讀書(shū)破萬(wàn)卷,下筆如有神!鸥

      12、讀書(shū)之法,在循序而漸進(jìn),熟讀而精思!祆

      13、讀萬(wàn)卷書(shū),行萬(wàn)里路!獎⒁

      14、多行不義必自斃!髠

      15、爾曹身與名俱滅,不廢江河萬(wàn)古流!鸥

      16、凡事豫——預則立,不豫——預則廢!抖Y記》

      17、防民之口,甚于防川!獓Z(yǔ)

      18、非學(xué)無(wú)以廣才,非志無(wú)以成學(xué)!T葛亮

      19、風(fēng)蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還!稇饑摺

      20、富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈!献

      21、感時(shí)思報國,拔劍起蒿萊!愖影

      22、高山仰止,景行行止!对(shī)經(jīng)》

      23、工欲善其事,必先利其器!鬃

      24、古之成大事者,不惟有超士之才,亦有堅忍不拔之志!K軾

      25、觀(guān)眾器者為良匠,觀(guān)眾病者為良醫!巍と~適

      26、光陰似箭,日月如梭!鳌对鰪V賢文》

      27、滾滾長(cháng)江東逝水,浪花淘盡英雄!度龂萘x》

      28、海闊憑魚(yú)躍,天高任鳥(niǎo)飛!旁(shī)詩(shī)話(huà)

      29、海內存知己,天涯若比鄰!醪

      30、海上生明月,天涯共此時(shí)!獜埦琵g

      經(jīng)典勵志古文句子3

      1、曾經(jīng)滄海難為水,除卻巫山不是云。

      2、春風(fēng)得意馬蹄疾,一日看盡長(cháng)安花。

      3、著(zhù)意栽花花不發(fā),等閑插柳柳成陰。

      4、風(fēng)聲,雨聲,讀書(shū)聲,聲聲入耳;家事,國事,天下事,事事關(guān)心。

      5、休把客衣輕浣濯,此中猶有帝京塵。

      6、智者千慮,必有一失;愚者千慮,必有一得。

      7、命里有時(shí)終須有,命里無(wú)時(shí)莫強求。

      8、知人者智,自知者明。

      9、吳王事事須亡國,未必西施勝六宮。

      10、落霞與孤鶩齊飛,秋水共長(cháng)天一色。

      11、不戚戚于貧賤,不汲汲于富貴。

      12、塞翁失馬,焉知非福。

      13、得相能開(kāi)國,生兒不象賢。

      14、坑灰未冷山東亂,劉項元來(lái)不讀書(shū)。

      15、大道如青天,我獨不得出。

      16、渡遠荊門(mén)外,來(lái)從楚國游。

      17、天下之事常成于困約,而敗于奢靡。

      18、咸言上國繁華,豈謂帝城羈旅。

      19、余亦赴京國,何當獻凱還。

      20、臣心一片磁針石,不指南方不肯休。

      21、為奏薰琴唱,仍題寶劍名。

      22、小樓昨夜又東風(fēng),故國不堪回首月明中。

      23、疾風(fēng)知勁草,歲寒見(jiàn)后凋。

      24、霾兩輪兮縶四馬,援玉枹兮擊鳴鼓。

      25、去國十年老盡、少年心。

     【經(jīng)典勵志古文句子】相關(guān)文章:

     古文勵志句子12-09

     古文中勵志的句子03-31

     經(jīng)典勵志古文05-09

     古文中勵志的簡(jiǎn)短句子07-24

     古文勵志語(yǔ)句05-27

     經(jīng)典勵志的古文座右銘03-12

     勵志經(jīng)典的古文座右銘04-15

     古文勵志句05-10

     勵志的古文語(yǔ)句03-29

     国产自愉自愉,国产原创自拍,91精品视频在线看,91成年影院