<blockquote id="0foer"></blockquote>
 • <i id="0foer"><em id="0foer"></em></i>
 • <legend id="0foer"><tr id="0foer"></tr></legend>

  1. <ruby id="0foer"></ruby>
     <mark id="0foer"></mark>

     生活常用成語(yǔ)

     時(shí)間:2021-06-12 19:19:57 成語(yǔ)大全 我要投稿

     關(guān)于生活常用成語(yǔ)

      眾口難調 逐客令 張口結舌 罪魁禍首 眾口紛紜

      拙口鈍腮 主客顛倒 自愧不如 自給自足 自覺(jué)自愿

      再接再厲 踵決肘見(jiàn) 總角之交 作繭自縛 知己知彼

      作嫁衣裳 罪加一等 折節下士 政簡(jiǎn)刑清 志堅行苦

      只雞絮酒 正襟危坐 載酒問(wèn)字 早韭晚菘 執經(jīng)問(wèn)難

      助桀為虐 鑄劍為犁 爭雞失羊 作金石聲 只見(jiàn)樹(shù)木,不見(jiàn)森林

      嘴尖舌頭快 斬盡殺絕 濁涇清渭 斬將搴旗 在劫難逃

      智盡能索 知盡能索 朝齏暮鹽 晝警暮巡 朝經(jīng)暮史

      獐麇馬鹿 指雞罵狗 直截了當 澤及枯骨 捉襟見(jiàn)肘

      整軍經(jīng)武 坐井觀(guān)天 自掘墳墓 作奸犯科 折節讀書(shū)

      針尖對麥芒 只雞斗酒 折戟沉沙 銖積寸累 在家出家

      遭家不造 招架不住 椎髻布衣 趑趄不前 真金不怕火煉

      醉酒飽德 真金不鍍 賊喊捉賊 之乎者也 眾好眾惡

      陟岵陟屺 作好作歹 朝華夕秀 造化小兒 轉禍為福

      中河失舟,一壺千金 張皇失措 震撼人心 指揮若定 綜核名實(shí)

      照葫蘆畫(huà)瓢 走花溜水 拄笏看山 縱橫交錯 珠還合浦

      縱虎歸山 煮鶴焚琴 鉆火得冰 縱橫馳騁 自壞長(cháng)城

      坐懷不亂 縱橫捭闔 專(zhuān)橫跋扈 祝哽祝噎 中冓之言

      載歌載舞 折槁振落 自高自大 晝耕夜誦 朱干玉戚

      左顧右盼 在官言官 忠肝義膽 眾寡懸殊 朝過(guò)夕改

      止戈為武 罪該萬(wàn)死 至高無(wú)上 震古爍今 鑿龜數策

      趾高氣揚 枕戈寢甲 擲果潘安 砸鍋賣(mài)鐵 紙貴洛陽(yáng)

      張冠李戴 追根究底 自告奮勇 只許州官放火,不許百姓點(diǎn)燈 鑿骨搗髓

      種瓜得瓜,種豆得豆 枕戈待旦 張公吃酒李公醉 坐觀(guān)成敗 走過(guò)場(chǎng)

      自顧不暇 脂膏不潤 珠宮貝闕 珠光寶氣 尊古卑今

      知過(guò)必改 眾寡不敵 治國安民 作法自斃 左輔右弼

      朝發(fā)夕至 針?shù)h相對 質(zhì)非文是 指腹為婚 走伏無(wú)地

      振奮人心 執法如山 招風(fēng)惹草 擢發(fā)難數 櫛風(fēng)沐雨

      裝瘋賣(mài)傻 招風(fēng)攬火 芝焚蕙嘆 知法犯法 擇肥而噬

      爭分奪秒 爭風(fēng)吃醋 罪惡昭著(zhù) 罪惡昭彰 總而言之

      震耳欲聾 罪惡滔天 抓耳撓腮 諸惡莫作 坐而論道

      周而復始 作惡多端 卓爾不群 執而不化 周而不比

     【生活常用成語(yǔ)】相關(guān)文章:

     有關(guān)生活常用的成語(yǔ)摘抄04-13

     生活中經(jīng)常用錯的成語(yǔ)06-28

     生活中常用四字成語(yǔ)大全05-08

     常用成語(yǔ)大全03-18

     語(yǔ)文常用成語(yǔ)03-28

     常用成語(yǔ)摘抄03-28

     常用的成語(yǔ)集錦07-10

     常用成語(yǔ)造句07-11

     常用成語(yǔ)收集06-16

     国产自愉自愉,国产原创自拍,91精品视频在线看,91成年影院